Türkiye Gençlik Vakfı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Salih Eğridere hocamız, varoluş alanını bu daracık dünyayla sınırlamayacak, gemisinde bütün insanlığa yer açacak, kucak açacak, ötelerin ötesine kanat çırpacak, bir gençlik yetiştiren eğitimcilerimizle, ikincisini düzenlediğimiz ortaokul-lise eğitimciler toplantısında bir araya geldi.

Hocamız, okullarda haftalık, bir saatlik bir din bilgisiyle, bir hutbeyle gençliğin kuşatılamayacağını, gençlere Hz Peygamber’in gençliğe yaklaştığı gibi yaklaşmamız, her bir gence ulaşmamız, ulaştığımız zamanda takibini yapmamız gerektiğini belirtti. Hocamız gençliğin eğitilmesi, haramlardan ve dünyanın zevk-ü sefasından uzaklaşmasında, hedefi olan, gayesiz yaşamanın başıboş bir hayat olduğunun şuurunda olan bir gençlik yetiştirmede idareci kadroya çok büyük görevlerin düştüğünü belirtti.