İl Temsilcisi

1984 Yılında K.maraş ta doğdu. 2001 Yılında K.Maraş ta İbrahim Çalık Anadolu Lisesinde ortaöğretim, 2005 yılında Atatürk Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümünden lisans eğitimini tamamladı. Halen K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Bilimleri Anabilim dalı Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans programına tez aşamasında devam etmektedir.

Çocukluk yıllarından bu yana bir çok sivil toplum kuruluşlarında aktif görevlerde bulundu. Ortaokul ve lise çağlarında Milli Gençlik Vakfı (MGV) Teşkilatlarında aktif görevler aldı. Üniversite yıllarında Anadolu Gençlik Derneği Üniversite Teşkilat başkanlığı, daha sonraki yıllarda K.Maraş Saçaklızade Vakfı, Uluslararası Erdem Düşünce Ve Kültür Derneği, Dil Ve Edebiyat Derneği kurucu yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu, akabinde Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonuna (UDEF) bağlı Yedi Kıta Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanlığını yürüttü.

Öğrenciliği döneminde bir çok özel eğitim kurumunda eğitimcilik yaptı. Milli eğitim bakanlığı bünyesinde sekiz yıl öğretmenlik yaptıktan sonra 2013 yılından bu yana K.Maraş Gençlik Merkezleri Koordinatör Müdürlüğünü yürütmektedir.

2015 Yılından bu yana Türkiye Gençlik Vakfı K.Maraş İl Temsilciliği görevini yürütmekte olup evli iki erkek çocuk babasıdır.

İL TEMSİLCİSİ: AHMET ASIM DEMİRDÖĞEN

Teşkilat Koordinatörlüğü

TÜGVA’nın kuruluş gayesini gerçekleştirmek amacıyla; ülkemizin nitelikli insanlarına ulaşma çabası içerisinde olan, mevcut tabanı, dinamik ve amaçlara dönük olarak yüksek bir motivasyonla çalıştırma işini üstlenen koordinatörlüğümüzdür.

Koordinatör: SEFA AKYOL

Ortaokul Koordinatörlüğü

Vakfımızın misyonu ve vizyonu çerçevesinde ortaokul öğrencilerine yönelik faaliyet şablonları geliştirmek ve ortaokullarda teşkilatlanma programları hazırlamaktan sorumlu koordinatörlüğümüzdür.

Koordinatör: AHMET KÖSE

Lise Koordinatörlüğü

Lise dönemindeki gençlerin gelişim süreçlerine ahlak ve maneviyat ekseninde sosyal, kültürel ve eğitsel katkıda bulunmayı amaçlayan; liseli gencin düşünce ufkunu temel kaynaklarla ve ilmi tartışmalarla buluşturarak genişletmek, yaşadığı toplum ve ortam içerisinde sorgulamalar yapabilecek karakter kazandırmak, aldığı temel eğitime nitelik kazandıracak faaliyetler gerçekleştirmek ve hedefler edinmesini temin etmek ile sorumlu koordinatörlüğümüzdür.

Koordinatör: EYÜP ALİKO

Yüksek Öğrenim Koordinatörlüğü

Vakfımızın misyon ve vizyonu çerçevesinde;
üniversitelerde yaygın bir şekilde teşkilatlanarak, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrencilerin kişisel gelişimlerini ahlak ve maneviyat odaklı çalışmalarla desteklemenin yanı sıra konsept projeler tasarlayarak ve kılavuzluk ederek gençlerin mevcut potansiyelini ortaya çıkartmayı ve geliştirmeyi amaçlayan koordinatörlüğümüzdür.

Koordinatör: ENES DÖLEK

Çalışan Gençlik Koordinatörlüğü

Türkiye Gençlik Vakfı Çalışan Gençlik Koordinatörlüğu kapsamı, eğitim ve öğretim hayatını bitirmiş çalışan gençliğe yönelik ahlâk ve maneviyat odaklı çalışmalar yürütmektir. Türkiye Gençlik Vakfı’nın benimsediği değer ve düşünceleri çalışan gençliğe aktaracak ve bununla birlikte vakfın hedeflerine ulaşmasını sağlayacak stratejileri oluşturmak, geliştirmek, ilgili projeleri ilgili makamlara sunmak amacıyla çalışmalar yapmayı amaçlamaktadır.

Koordinatör: SÜLEYMAN CAN

Kadın Aile Koordinatörlüğü

10-35 yaş arası öğrenci, çalışan, eş ve anne olan hanımlarımızın, milli ve manevi değerlerimize bağlı, bilgi ve özgüven sahibi, potansiyelinin farkında ve bunu açığa çıkarmayı başarabilen, tarih ve medeniyet şuuru kazanmıs, hanımlık vasıflarının ve yaratılış gayesinin farkında, düşünebilen ve harekete geçebilen bir birey olmasını sağlayacak ve aile kurumunu sosyal, kültürel ve eğitsel bakımdan destekleyecek çalışmalardan sorumlu koordinatörlüğümüzdür.

Koordinatör: SACİDE HANIM

Dış İlişkiler Koordinatörlüğü

Ulusal ve uluslararası organizasyonlarla iletişime geçip yurt dışında teşkilatlanarak, uluslararası projeler üretmek ve yürütmek, var olan projelere ve kongrelere katılarak TÜGVA’yı ve Türkiye’yi uluslararası alanda temsil etmek ve bu alanlarda gençlerin ihtiyaç duydukları yetkinlikleri onlara kazandırmayı amaçlayan koordinatörlüğümüzdür.

Koordinatör:

Strateji Geliştirme Koordinatörlüğü

Projelerin kaliteli, başarıların ölçülebilir, süreçlerin denetlenebilir olması adına; TÜGVA bünyesinde faaliyet gösteren bireylerin ve koordinatörlüklerin performans ve verimliliğini arttırmak, kurumsal yapımızı güçlendirmek, ülke genelinde çalışmalarımızı kaliteli, kolay ve hızlı hale dönüştürmek amacı ile mevcut durumların tespit edilmesini, stratejilerin geliştirilmesini, hedeflerin somutlaştırılmasını ve projelendirilmesini destekleyecek çalışmaları sağlayan koordinatörlüğümüzdür.

Koordinatör:

Eğitim Koordinatörlüğü

Vakfımızın genel hedef ve vizyonuna ulaşılabilmesi için düzenleyeceği ve destekleyeceği tüm eğitim faaliyetlerinin belirlenmesi, yürütülmesi, denetlenmesi, izleme ve değerlendirme çalışmalarının yapılmasından sorumlu olan koordinatörlüğümüzdür.

Koordinatör: MUHARREM OKUMUŞ

Spor Koordinatörlüğü

Sporun, gençler öncelikli olmak üzere milli seviyede gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak amacıyla, bedenen, zihnen, ruhen güçlü ve hayatın her alanında mücadeleci, ahlakı ile çevresine örnek, vatanına ve milletine faydalı, her türlü kötü alışkanlıklardan uzak, sağlıklı bir toplum hedefleyen spor dostları yetiştirmek için faaliyetler gerçekleştiren koordinatörlüğümüzdür.

Koordinatör: TUNCAY KOCAMAN

Medya-İletişim Koordinatörlüğü

Vakfımızın hedeflerine ulaşması ve işleyişini sağlaması için bir yandan vakfı oluşturan koordinatörlük ve ekipler arasında ki eşgüdümü, bilgi akışını, bütünleşmeyi ve denetimi; bir yandan ise vakıf ile hedef kitle arasında etkileşimi sağlayarak güven esaslı bağ oluşturmak ile sorumlu koordinatörlüğümüzdür.

Koordinatör: HASAN YILMAZ

İdari İşler Koordinatörlüğü

Vakfımızın kuruluş felsefesi ve vizyonu doğrultusunda; vakfı 3. kişiler nezdinde temsil eden, hukuki süreçleri yürüten, genel merkez, il, ilçe temsilcilikleri, külliye vb. yapıların idaresinden, personelin sevk ve idaresi ile özlük işlerinin tutulmasından sorumlu olan koordinatörlüğümüzdür.

Koordinatör: FURKAN AYDIN

Yurtlar ve Evler Koordinatörlüğü

Değerli toplumumuzun bizlere emanet ettiği, geleceğimizin teminatı gençlerimize yüksek standartlarda konaklama imkanı sağlamayı hedefleyen, misyonumuza uygun çok yönlü faaliyetler düzenleyerek donanımlı, özgüveni yüksek gençler yetiştirmeyi amaç edinmiş koordinatörlüğümüzdür.

Koordinatör: ÖMER ÖZDEMİR

Mali İşler ve Kaynak Geliştirme Koordinatörlüğü
Vakfımızın hedefleri çerçevesinde gerekli olan mali desteğin sağlanması koordinatörlüğümüzün öncelikli görevidir. Vizyonumuz ve misyonumuz doğrultusunda kaynak geliştirilme sürecinin planlanması, yürütülmesi, değerlendirme çalışmalarının yapılması; muhasebe ve finans sistemlerinin kurulması, yürütülmesi, yönetilmesi süreçlerinden sorumlu olan koordinatörlüğümüzdür.

Koordinatör: ALİ AKSU