İl Temsilcisi

1989 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. 2008 yılında Kahramanmaraş Atatürk Anadolu Lisesi, 2015 yılında ise Kırıkkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – İşletme bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Halen Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Anabilim Dalı – Muhasebe ve Finansman bölümünde yüksek lisans programına tez aşamasında devam etmektedir. 2015 yılından bu yana özel bir finans kuruluşunda görev yapmakta olan Furkan Seyithanoğlu, üniversite yıllarından itibaren Genç İDSB ve Cihannüma Derneği başta olmak üzere çeşitli STK larda aktif görevlerde bulunmuştur. 2015 yılı Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kahramanmaraş şubesinin kuruluş aşamasından bu yana vakıf bünyesinde çalışmalarına devam etmektedir. 2018 yılı itibari ile Türkiye Gençlik Vakfı Kahramanmaraş İl Temsilciliği görevini yürütmektedir. Evlidir.

İL TEMSİLCİSİ: FURKAN SEYİTHANOĞLU

Teşkilat Koordinatörlüğü

TÜGVA’nın kuruluş gayesini gerçekleştirmek amacıyla; ülkemizin nitelikli insanlarına ulaşma çabası içerisinde olan, mevcut tabanı, dinamik ve amaçlara dönük olarak yüksek bir motivasyonla çalıştırma işini üstlenen koordinatörlüğümüzdür.

Koordinatör: SAFA AKYOL

Ortaokul Koordinatörlüğü

Vakfımızın misyonu ve vizyonu çerçevesinde ortaokul öğrencilerine yönelik faaliyet şablonları geliştirmek ve ortaokullarda teşkilatlanma programları hazırlamaktan sorumlu koordinatörlüğümüzdür.

Koordinatör: MUSTAFA BAYRAKTAR

Lise Koordinatörlüğü

Lise dönemindeki gençlerin gelişim süreçlerine ahlak ve maneviyat ekseninde sosyal, kültürel ve eğitsel katkıda bulunmayı amaçlayan; liseli gencin düşünce ufkunu temel kaynaklarla ve ilmi tartışmalarla buluşturarak genişletmek, yaşadığı toplum ve ortam içerisinde sorgulamalar yapabilecek karakter kazandırmak, aldığı temel eğitime nitelik kazandıracak faaliyetler gerçekleştirmek ve hedefler edinmesini temin etmek ile sorumlu koordinatörlüğümüzdür.

Koordinatör: İSMAİL HAKKI GÜRDENİZ

Yüksek Öğrenim Koordinatörlüğü

Vakfımızın misyon ve vizyonu çerçevesinde;
üniversitelerde yaygın bir şekilde teşkilatlanarak, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrencilerin kişisel gelişimlerini ahlak ve maneviyat odaklı çalışmalarla desteklemenin yanı sıra konsept projeler tasarlayarak ve kılavuzluk ederek gençlerin mevcut potansiyelini ortaya çıkartmayı ve geliştirmeyi amaçlayan koordinatörlüğümüzdür.

Koordinatör: MUHAMMED MENGUTAYCI

Çalışan Gençlik Koordinatörlüğü

Türkiye Gençlik Vakfı Çalışan Gençlik Koordinatörlüğu kapsamı, eğitim ve öğretim hayatını bitirmiş çalışan gençliğe yönelik ahlâk ve maneviyat odaklı çalışmalar yürütmektir. Türkiye Gençlik Vakfı’nın benimsediği değer ve düşünceleri çalışan gençliğe aktaracak ve bununla birlikte vakfın hedeflerine ulaşmasını sağlayacak stratejileri oluşturmak, geliştirmek, ilgili projeleri ilgili makamlara sunmak amacıyla çalışmalar yapmayı amaçlamaktadır.

Koordinatör: AHMET ZİYA KATIRCIOĞLU

Kadın Aile Koordinatörlüğü

10-35 yaş arası öğrenci, çalışan, eş ve anne olan hanımlarımızın, milli ve manevi değerlerimize bağlı, bilgi ve özgüven sahibi, potansiyelinin farkında ve bunu açığa çıkarmayı başarabilen, tarih ve medeniyet şuuru kazanmıs, hanımlık vasıflarının ve yaratılış gayesinin farkında, düşünebilen ve harekete geçebilen bir birey olmasını sağlayacak ve aile kurumunu sosyal, kültürel ve eğitsel bakımdan destekleyecek çalışmalardan sorumlu koordinatörlüğümüzdür.

Koordinatör: 

Dış İlişkiler Koordinatörlüğü

Ulusal ve uluslararası organizasyonlarla iletişime geçip yurt dışında teşkilatlanarak, uluslararası projeler üretmek ve yürütmek, var olan projelere ve kongrelere katılarak TÜGVA’yı ve Türkiye’yi uluslararası alanda temsil etmek ve bu alanlarda gençlerin ihtiyaç duydukları yetkinlikleri onlara kazandırmayı amaçlayan koordinatörlüğümüzdür.

Koordinatör:

Strateji Geliştirme Koordinatörlüğü

Projelerin kaliteli, başarıların ölçülebilir, süreçlerin denetlenebilir olması adına; TÜGVA bünyesinde faaliyet gösteren bireylerin ve koordinatörlüklerin performans ve verimliliğini arttırmak, kurumsal yapımızı güçlendirmek, ülke genelinde çalışmalarımızı kaliteli, kolay ve hızlı hale dönüştürmek amacı ile mevcut durumların tespit edilmesini, stratejilerin geliştirilmesini, hedeflerin somutlaştırılmasını ve projelendirilmesini destekleyecek çalışmaları sağlayan koordinatörlüğümüzdür.

Koordinatör:

Eğitim Koordinatörlüğü

Vakfımızın genel hedef ve vizyonuna ulaşılabilmesi için düzenleyeceği ve destekleyeceği tüm eğitim faaliyetlerinin belirlenmesi, yürütülmesi, denetlenmesi, izleme ve değerlendirme çalışmalarının yapılmasından sorumlu olan koordinatörlüğümüzdür.

Koordinatör:HASAN EMLİK

Spor Koordinatörlüğü

Sporun, gençler öncelikli olmak üzere milli seviyede gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak amacıyla, bedenen, zihnen, ruhen güçlü ve hayatın her alanında mücadeleci, ahlakı ile çevresine örnek, vatanına ve milletine faydalı, her türlü kötü alışkanlıklardan uzak, sağlıklı bir toplum hedefleyen spor dostları yetiştirmek için faaliyetler gerçekleştiren koordinatörlüğümüzdür.

Koordinatör: HARUN AKŞAM

Medya-İletişim Koordinatörlüğü

Vakfımızın hedeflerine ulaşması ve işleyişini sağlaması için bir yandan vakfı oluşturan koordinatörlük ve ekipler arasında ki eşgüdümü, bilgi akışını, bütünleşmeyi ve denetimi; bir yandan ise vakıf ile hedef kitle arasında etkileşimi sağlayarak güven esaslı bağ oluşturmak ile sorumlu koordinatörlüğümüzdür.

Koordinatör: KADİR DEMİRKAYNAK

İdari İşler Koordinatörlüğü

Vakfımızın kuruluş felsefesi ve vizyonu doğrultusunda; vakfı 3. kişiler nezdinde temsil eden, hukuki süreçleri yürüten, genel merkez, il, ilçe temsilcilikleri, külliye vb. yapıların idaresinden, personelin sevk ve idaresi ile özlük işlerinin tutulmasından sorumlu olan koordinatörlüğümüzdür.

Koordinatör: FURKAN AYDIN

Yurtlar ve Evler Koordinatörlüğü

Değerli toplumumuzun bizlere emanet ettiği, geleceğimizin teminatı gençlerimize yüksek standartlarda konaklama imkanı sağlamayı hedefleyen, misyonumuza uygun çok yönlü faaliyetler düzenleyerek donanımlı, özgüveni yüksek gençler yetiştirmeyi amaç edinmiş koordinatörlüğümüzdür.

Koordinatör: HAYRULLAH BİLGİN

Mali İşler ve Kaynak Geliştirme Koordinatörlüğü
Vakfımızın hedefleri çerçevesinde gerekli olan mali desteğin sağlanması koordinatörlüğümüzün öncelikli görevidir. Vizyonumuz ve misyonumuz doğrultusunda kaynak geliştirilme sürecinin planlanması, yürütülmesi, değerlendirme çalışmalarının yapılması; muhasebe ve finans sistemlerinin kurulması, yürütülmesi, yönetilmesi süreçlerinden sorumlu olan koordinatörlüğümüzdür.
Koordinatör: SEFA KILINÇ